SPELREGELS

Het gebruik van de groepsaccommodatie

 

Hieronder vind u de spelregels voor het gebruik van een accommodatie betreffende recreatiepark de Veldster. Deze regels zijn opgesteld om uw verblijf met andere gebruikers van recreatiepark de Veldster gelijktijdig en gebruiker na u zo veilig mogelijk te laten verlopen. Overtreding van de spelregels leidt tot nader overleg maar kan in geval van ernstige overtreding ook leiden tot voortijdige of onmiddelijke beëindiging van uw verblijf op recreatiepark de Veldster.

 

Overtreding van de spelregels die te maken hebben met de brandveiligheid of ernstige (voortdurende) overlast leidt zonder meer tot beëindiging van het verblijf op recreatiepark de Veldster. Het recht op restitutie van de borgsom is daarbij komen te vervallen.

 

Omdat er zich altijd (onverwachte) situaties kunnen voordoen waarin deze spelregels niet voorzien, kunnen de spelregels worden aangepast. Er wordt u geadviseerd om voor vertrek de (actuele) spelregels op www.veldster.nl nog eens na te lezen. Bij uw aankomst zijn altijd de geldende spelregels in de accommodaties aanwezig.

 

In situaties waarin de spelregels niet voorzien is altijd het oordeel en besluit van de verhuurder geldend.

 

 • De verhuurder heeft ten alle tijden toegang tot de gehuurde accommodatie om de naleving van de spelregels vast te stellen.
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de receptie / verhuurder en de ingevulde gastenlijst te overleggen.
 • Bij aankomst in het gebouw doet u er goed aan de inventaris op schade of gemis te controleren en gebrek direct te melden bij de verhuurder. Bij constatering nadien door de verhuurder wordt het gemis of schade verrekend met de door u betaalde borgsom.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan recreatiepark de Veldster en derden, ontstaan tijdens het gebruik door hem/haarzelf of door onder zijn verantwoording vallende personen. De verantwoordelijke persoon is de ondertekenaar van het reserveringscontract.
 • Mochten er beschadigingen/vermissingen aan het gebouw/goederen tijdens uw verblijf ontstaan, dan maakt u dit gelijk bekend aan de verhuurder. Wij zorgen dan voor spoedige reparatie of vervanging.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder de capaciteit van de accommodatie te vergroten door het plaatsen van tent(en), vouwwagen(s), camper(s) of caravan(s). Inpandige verruiming van de overnachtingcapaciteit kan uitsluitend na toestemming van de verhuurder. Deze dient voor aanvang van de huurperiode besproken te worden.
 • Huisdieren worden niet toegestaan.
 • Tussen 23.00 uur en 8.00 uur dient er rust en stilte te heersen op het buitenterrein. U verblijft in een stiltegebied. Deze overheidsbepaling beschermt, mens en dier in hun omgeving
 • Een eigen meegebrachte geluidsinstallatie is niet toegestaan.
 • I.v.m. overlast wordt u dringend ontraden om s’ nachts activiteiten in de omgeving te organiseren.
 • U houdt zelf de accommodatie dagelijks schoon, incl. slaapzalen, keuken, centrale ruimte en sanitair.
 • In de accommodatie zijn goedgekeurde brandpreventiemiddelen aanwezig. Misbruik zien wij als vernieling en zal in rekening worden gebracht. Bedenk dat misbruik verschrikkelijke gevolgen voor u of volgende groepen kan hebben! In het gebouw mogen alleen BRANDVERTRAGENDE VERSIERINGEN worden aangebracht na goedkeuring van de verhuurder. Behoudens het aanwezige kooktoestel mag er GEEN open vuur worden gebruikt zoals spiritusfondue, kaarsen, waxinelichtjes e.d. Het is verboden om te frituren.
 • Roken in de accommodatie is niet toegestaan.
 • Kamp- en openvuren op het buitenterrein zijn niet toegestaan.
 • Het door u geproduceerde afval dient u in een gesloten vuilniszak te deponeren in de daarvoor gereedstaande containers.
 • Oliën en vetten niet door het toilet of gootsteen afvoeren. Daarnaast mogen etensresten niet door het toilet gespoeld te worden. Wij houden van een schoon milieu, dus graag afval scheiden in de daarvoor gereedstaande containers.
 • Matrassen, bedden, kussens, banken, tafels, stoelen et cetera uit de inventaris mogen uitsluitend in de ruimte gebruikt worden waarin u deze aantreft.
 • Voor het terras zijn stoelen aanwezig.
 • Bij vertrek dient de accommodatie in goede staat en veegschoon te worden achtergelaten. Dit wil zeggen: tafels, stoelen, banken, barkrukken en bedden op hun oorspronkelijke plaats, versieringen in en rond het gebouw verwijderd. Alle afval uit het gebouw en van het terrein in de container, vloeren geveegd en de lichten uit.
 • Wij adviseren u een lijstje te maken met kapotte of ontbrekende inventaris en deze samen met de sleutels in te leveren bij de verhuurder.
 • Na vertrek van de groep wordt de accommodatie gecontroleerd door verhuurder.
 • Er wordt gehuurd van de overeengekomen aankomst dag 15.00 uur tot vertrek dag 10.00 uur.
 • Uitsluitend in overleg met de verhuurder kan dat veranderen.
 • U doet er goed aan zich te realiseren dat u te gast bent in een vreemde omgeving. Overlast door u veroorzaakt heeft meestal gevolgen voor de groepen die na u komen. Bewoners in uw recreatieomgeving zijn gewoon thuis en kunnen het “uitgevoel” van u niet onbegrensd aanvoelen.
 • Wij verwachten respect voor de natuur. Het is niet toegestaan om delen van bomen, struiken, planten of paddenstoelen te amputeren.
 • Ook is het klimmen in bomen niet toegestaan.
 • Voor een goede afwatering van het terrein zijn de sloten aangelegd. Houd u er rekening mee dat indien deze sloten geheel gevuld kunnen zijn, de waterhoogte van de sloten kan oplopen tot meer dan 1 meter diep. Voor het behoud van de afwatering is het niet toegestaan dat er op de talud van of in de sloten gelopen wordt. Houdt u hiermee rekening met (bal) spelactiviteiten.
 • Indien u gebruik wenst te maken van onze uitgebreide linnenservice, ontbijt-, lunch en of cateringservice dient u dit tijdig voor aankomst te melden.

 

Samenvattend vragen wij van onze gasten een respectvolle omgang met natuur, mens en omgeving.

 

Zelf mee te nemen indien u geen gebruik maakt van onze linnenservice:

 • Slaapzak of laken en deken(s)
 • Kussensloop
 • Handdoeken / badlaken

 

OVER ONS

Park de Veldster is een uniek gelegen park in het Achterhoekse coulisselandschap. De omgeving leent zich daarnaast uitstekend om te wandelen en te fietsen. Parkbezoekers kunnen genieten van de unieke omgeving die zich kenmerkt door een rijke flora en fauna. De omgeving leent zich daarnaast uitstekend voor wandel en fietsroutes. Komt u ons binnenkort bezoeken?

NEEM CONTACT OP

E-mail (verplicht)

Bericht

© Copyright 2018 Recreatiepark de Veldster

BTW-ID NL001389323B48